دانلود آهنگ سینا سرلک نهان مکن

Download Music Sina Sarlak Nahan Makon

آهنگ سینا سرلک بنام نهان مکن

هین کژ و راست می‌روی باز چه خورده‌ای بگو

مست و خراب می‌روی خانه به خانه کو به کو

دانلود آهنگ سینا سرلک نهان مکن

 

متن آهنگ نهان مکن از سینا سرلک

هین کژ و راست می‌روی باز چه خورده‌ای بگو

مست و خراب می‌روی خانه به خانه کو به کو

با که حریف بوده‌ای بوسه ز که ربوده‌ای

زلف که را گشوده‌ای حلقه به حلقه مو به مو

راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن

چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو

گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان

زان که تو خورده‌ای بده چند عتاب و گفتگو

گفت شراره‌ای از آن گر ببری سوی دهان

حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو

لقمه‌ی هر خورنده را در خورد او دهد خدا

آنچه گلو بگیردت حرص نکن مجو مجو

خاموش باش و معتمد محرم راز نیک و بد

khamoosh basho motamed mahram raze niko bad

آنکه نیازمودی‌اش راز مگو به پیش او

anke nayazmoodiyash raz magoo be pishe ou

ترانه آهنگ نهان مکن از سینا سرلک

راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن

چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو

گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان

زان که تو خورده‌ای بده چند عتاب و گفتگو

گفت شراره‌ای از آن گر ببری سوی دهان

حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو

لقمه‌ی هر خورنده را در خورد او دهد خدا

آنچه گلو بگیردت حرص نکن مجو مجو

خاموش باش و معتمد محرم راز نیک و بد

khamoosh basho motamed mahram raze niko bad

آنکه نیازمودی‌اش راز مگو به پیش او

anke nayazmoodiyash raz magoo be pishe ou